[Ebook] Oreilly.High.Performance.MySQL

Dạo này gặp khá nhiều vấn đề với MySQL nên quyết định sẽ nghiên cứu thêm về nó và sau một hồi miệt mài với Mr.Google thì thấy cuốn ebook này mình cũng khá hợp ý. Mục đích cơ bản tại thời điểm hiện tại khi đọc cuốn sách này là: Kiến trúc, cách MySQL …

Continue reading