[Note] Business Transformation through Blockchain – Volume I

1. Blockchain Economic Networks: Economic Network Theory—Systemic Risk and Blockchain Technology Economic Network Analysis Fedwire Example: The net- work has a tightly connected core of banks to which most other banks connect. Large banks are disproportionately connected to small banks and vice versa; the average bank is connected to 15 others, but this does not give …

Continue reading

The Education Of A Value Investor

Chúng ta thích nghi rằng mình sẽ thay đổi môi trường, nhưng sự thực môi trường sẽ thay đổi chúng ta. Nên chúng ta phải cẩn trọng tối đa để chọn đúng môi trường, để làm việc, và chọn đúng người để kết giao. Thước đo từ thang điểm bên ngoài (outer scorecard) chính là …

Continue reading

Sách Kinh Dịch – Nguyễn Hiến Lê

Bàn về Cương và Nhu, Động và Tĩnh…Nếu ở đời chí hướng chỉ hướng theo một bên trong 2 vế đối xứng thì có vẻ sẽ dễ dàng hơn nhưng phần lớn thì sẽ khó có thể CHÍNH được nhưng để biết được khi nào nên Cương nên Nhu thì lại quá khó khăn liệu …

Continue reading

THE DOCKER & CONTAINER ECOSYSTEM

THE WORLD IS PROGRAMMABLEWITH CONTAINERS Docker and container technologies symbolize a new economic reality that puts the developer at the center of the transformation from big machines to application-driven systems. It’s the shift from heavyweight to lightweight technologies, and from human to automated systems, that’s apparent in the Docker and container ecosystem in a number …

Continue reading

[Ebook] Oreilly.High.Performance.MySQL

Dạo này gặp khá nhiều vấn đề với MySQL nên quyết định sẽ nghiên cứu thêm về nó và sau một hồi miệt mài với Mr.Google thì thấy cuốn ebook này mình cũng khá hợp ý. Mục đích cơ bản tại thời điểm hiện tại khi đọc cuốn sách này là: Kiến trúc, cách MySQL …

Continue reading