36 kế của Khổng Minh

1. Dương đông kích tây 2. Điệu hổ ly sơn 3. Nhất tiễn hạ song điêu 4. Minh tri cố muội (Biết rõ mà làm như không biết) 5. Du long chuyển phượng (Biến rồng thành phượng) 6. Mỹ nhân kế 7. Sấn hỏa đả kiếp (Theo lửa mà hành động) Kế “Sấn hỏa đả kiếp” là lợi dụng lúc loạn …

Continue reading

Shark Nguyễn Thanh Việt – Café Khởi Nghiệp

1) TINH THẦN VƯỢT KHÓ: Chỉ có người lười thì mới nghèo khổ, còn nếu mình chăm chỉ kiểu gì cũng sẽ có cuộc sống tốt đẹp. 2) CƠ HỘI LUÔN Ở XUNG QUANH TA: Nhiều người cho rằng thương trường là chiến trường, nhưng tôi không nghĩ thế bởi vì trên thị trường có …

Continue reading