Press enter to see results or esc to cancel.

[Ebook] Oreilly.High.Performance.MySQL

Dạo này gặp khá nhiều vấn đề với MySQL nên quyết định sẽ nghiên cứu thêm về nó và sau một hồi miệt mài với Mr.Google thì thấy cuốn ebook này mình cũng khá hợp ý. Mục đích cơ bản tại thời điểm hiện tại khi đọc cuốn sách này là:

  • Kiến trúc, cách MySQL nó làm việc như thế nào
  • Hiểu được các khái niệm, các vấn đề liên quan để sau này có research gì thì cũng đỡ bỡ ngỡ
  • Cách tối ưu các câu query mình viết
  • Cách đánh chỉ mục cho dữ liệu (index)
  • Cách để benchmark 1 câu query nào đó

Noted…

Comments

Leave a Comment