Press enter to see results or esc to cancel.

36 kế của Khổng Minh

1. Dương đông kích tây

2. Điệu hổ ly sơn

3. Nhất tiễn hạ song điêu

4. Minh tri cố muội (Biết rõ mà làm như không biết)

5. Du long chuyển phượng (Biến rồng thành phượng)

6. Mỹ nhân kế

7. Sấn hỏa đả kiếp (Theo lửa mà hành động) Kế “Sấn hỏa đả kiếp” là lợi dụng lúc loạn để thao túng, lúc tình hình rối ren mà sắp xếp theo ý muốn

8. Vô trung sinh hữu (Không có mà làm thành có) Kế “Vô trung sinh hữu” là từ không mà tạo thành có. Thiên hạ không loạn, trật tự không rối thì làm gì có anh hào xuất lộ! Bởi lẽ đó, những anh hào thường được gọi là kẻ “chọc trời khuấy nước”. Mục đích của khuấy nước là làm rối beng sự việc lên để dễ bề thao túng

9. Tiên phát chế nhân (Ra tay trước để chế phục đối phương)

10. Đả thảo kinh xà (Đập cỏ làm cho rắn sợ)

11. Tá đao sát nhân (Mượn đao để giết người)

12. Di thể giá họa (Dùng vật gì để vu khống người ta)

13. Khích tướng kế

14. Man thiên quá hải (Lợi dụng sương mù để lẩn trốn)

15. Ám độ trần sương (Đi con đường mà không ai nghĩ đến)

16. Phản khách vi chủ (Đổi vị khách thành vị chủ)

17. Kim thiền thoát xác (Ve sầu vàng lột xác)

18. Không thành kế (Kế bỏ trống cửa thành)

19. Cầm tặc cầm vương (Dẹp giặc phải bắt tướng giặc)

20. Ban trư ngật hổ (Giả làm con heo để ăn thịt con hổ)

21. Quá kiều trừu bản (Qua cầu rồi phá cầu)

22. Liên hoàn kế (Kế móc nối nhau)

23. Dĩ dật đãi lao (Lấy khỏe để đối phó với mệt)

24. Chỉ tang mạ hòe (Chỉ vào gốc dâu mà mắng cây hòe)

25. Lạc tỉnh hạ thạch (Ném đá vào người dưới giếng)

26. Hư trương thanh thế (Thổi phồng thanh thế)

27. Phủ để trừu tân (Bớt lửa dưới nồi)

28. Sát kê hách hầu (Giết gà cho khỉ sợ)

29. Phản gián kế (Dùng kế của đối phương để quật lại)

30. Lý đại đào cương (Đưa cây lý chết thay cây đào)

31. Thuận thủ khiên dương (Thuận tay dắt con dê về)

32. Dục cầm cố tung (Muốn bắt mà lại thả ra)

33. Khổ nhục kế (Hành hạ thân xác mình để người ta tin)

34. Phao bác dẫn ngọc (Ném hòn ngói để thu về hòn ngọc)

35. Tá thi hoàn hồn (Mượn xác để hồn về)

36. Tẩu kế (Chạy, lùi, thoát thân)

Comments

Leave a Comment